ვინიფერა საქართველო ოჯახის საკუთრებაში არსებული კომპანიაა. ჩვენ გვაქვს ღვინის დაყენების ხანგრძლივი ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემოდა, თუმცა თავად კომპანია დაარსდა 2020 წელს სოფელ წინანდალში. კომპანიის დაარსების მთავარი მოტივი ქართული ნატურალური ღვინის სიყვარული გახდა. ჩვენი ვენახები განთავსებულია ტიბაანში, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადგილწარმოშობად ითვლება. ვენახის მოსავლელად მხოლოდ ბუნებრივი საშუალებები გამოიყენება. არ ხდება ნიადაგის სასუქითა და სხვა ქიმიური დანამატებით გამდიდრება. ღვინო ყენდება ქვევრში, ძველი ტრადიციული მეთოდით, არ ხდება მისი ფილტრაცია და გოგირდის ან სხვა ქიმიკატების დამატება. თვეების განმავლობაში ღვინის კანთან კონტაქტში დატოვება მას ხდის ტანინიანს და აძლევს ნუშის, კაკლისა და ჩირის ტონებს.
ჩვენი მისია ქვეყნის ადგილწარმოშობებისა და ადგილობრივი ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინის დაცვაა.

კაცი ეტიკეტზე

Best Georgian WIne

ეტიკეტზე გამოსახული პიროვნება გახლავთ კომპანიის მფლობელი ოჯახის წინაპარი, რომელიც 1936-1938 წლის დიდი ტერორის სახელით ცნობილ საბჭოთა რეპრესიებს ემსხვერპლა როგორც წარჩინებული გლეხი. ოჯახმა  მისი სახელი უკვდავყო და დანატოვარი, ტრადიციების სახით, გადასცა მომავალ თაობას.